نامه انجمن به اتاق ایران در خصوص لایحه توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی با هدف تقویت معیشت مرزنشینان و توسعه فعالیتهای اقتصادی مناطق مرزی

تعداد بازدید : 423
تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۱۶

برای دریافت متن نامه و لایحه به فایلهای پیوستی مراجعه فرمائید.

منبع :
ارسال کننده :
فایل های مرتبط