نامه مدیریت محترم اعتبارات بانک مرکزی در خصوص حمایت از سرمایه گذاریهای خارجی با مشارکت طرف ایرانی

تعداد بازدید : 516
تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۱۲

نامه شماره 95/341605  مورخ 95/10/28 مدیریت محترم اعتبارات بانک مرکزی در خصوص حمایت از سرمایه گذاریهای خارجی با مشارکت طرف ایرانی پیوست شده است.

منبع :
ارسال کننده :
فایل های مرتبط