مکاتبه دبیرکل انجمن درخصوص میزان نیاز گرانول پلی پروپیلن

تعداد بازدید : 762
تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۱۳

قابل توجه اعضای محترم انجمن صنایع نساجی ایران احتراما به پیوست مکاتبه انجمن صنایع نساجی ایران با مقام محترم وزارت صمت درخصوص میزان نیاز به گرانول پلی پروپیلن جهت اطلاع تقدیم حضور می گردد.

منبع :
ارسال کننده :
فایل های مرتبط