مصوبات هجدهمین جلسه ستاد هدفمندسازی یارانه ها - مورخ1394/04/06

تعداد بازدید : 1599
تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۶/۲

برای دریافت مصوبات جلسه مذکور به فایل پیوستی مراجعه فرمائید.

منبع :
ارسال کننده :
فایل های مرتبط