گزارش جلسه توجیهی اعضای اتاق فکر کنفدراسیون صادرات ایران با مسئولین کلاسهای آموزش مدیریت صادرات مورخ 1395/05/23

تعداد بازدید : 706
تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۵/۳۰

برای دریافت متن کامل صورتجلسه به فایل پیوستی مراجعه فرمائید.

منبع :
ارسال کننده :
فایل های مرتبط