صورتجلسه اتاق فکر کنفدراسیون صادرات ایران مورخ 95/2/18

تعداد بازدید : 945
تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۲/۲۶

چهاردهمین جلسه اتاق فکر کنفدراسیون صادرات ایران با حضور جناب آقایان محمد لاهوتی، داود معصومی، محمدکاظم عمید، یوسف مرادلو، علیرضا رسولی، بنیامین کلانتر، مهران فکری، علانور توکلی، محمدمهدی طباطبائی، محمد نیکوخصال، علی حمزه نژاد، علی اکبر خدایی، امیرحسین نوریان، آرش احسان فر، مرتضی میری و سرکار خانم فاطمه حیدرزاده  اعضای اتاق فکر در ساعت 16 روز شنبه مورخ 18/2/95 تشکیل شد.

در این جلسه به بحث و بررسی در خصوص دستورالعمل پرداخت جوایز و مشوقهای صادرات غیرنفتی کشور در عملکرد سال 95 که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تنظیم گردیده پرداخته شد و نقطه نظرات و پیشنهادات اعضای حاضر در جلسه به شرح پیوست اعلام گردید.

منبع :
ارسال کننده :
فایل های مرتبط