بررسی فاکتور های قیمت تمام شده در دستور کار انجمن صنایع نساجی ایران

تعداد بازدید : 442
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۵/۲۸

در نشست اول کارگروه قیمت تمام شده انجمن صنایع نساجی ایران که با حضور آقایان مهندس جمشید بصیری ، محمد مهدی رییس زاده، حسن نیلفروش زاده و اکبر لباف برگزار شد.

مهندس بصیری رئیس هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران در خصوص ضرورت توجه به كاهش قیمت تمام شده واحدهای صنایع نساجی توضیحاتی را ارائه نمود و بخش عمده ای از قیمت تمام شده كالای نساجی را موضوع مواد اولیه دانست و به پیشنهادات واصله برای صفر شدن تعرفه مواد اولیه پایه خام در صنایع نساجی اشاره نمودو با اشاره به گزارشات مالی شرکت های عضو انجمن گفت: بررسی ها نشان می دهد که سهم مواد اولیه در قیمت تمام شده در كلیه محصولات صنایع نساجی بالای ٦٠درصد می باشد و اخذ هرونه تعرفه و عوارضی از مواد اولیه موجب افزایش چشمگیری در قیمت تمام شده می گردد. مهندس بصیری در ادامه به زنجیره طولانی تولید کالای نساجی و پوشاکی اشاره نمود و تعدد ذینفعان در زنجیره تولید و توزیع محصولات نساجی از تولید الیاف تا پوشاک و سایر منسوجات را یکی دیگر از ویژگی هایی دانست که در اظهارنظرهای کارشناسی باید به آن توجه شود.
در ادامه جلسه آقای نیلفروش زاده، انرژی ،دستمزد، مالیات ها وسایر هزینه های سربار را بخش دیگری از قیمت تمام شده محصولات نساجی دانست ولی با اشاره به سهم بالای مواد اولیه از قیمت تمام شده خواستار تمركز بیشتر بر نقش قیمت مواد اولیه بعنوان مهمترین عامل در كاهش قیمت محصول شد.
در ادامه این نشست تعریف مواد اولیه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و كلیه مواد اولیه ای كه بصورت خام مورد استفاده قرار می گیرند و هیچ عملیاتی بر روی آن صورت نگرفته است بعنوان مواد اولیه موردنظر قرار گرفت .( از جمله مواد اولیه طبیعی و مصنوعی شامل پنبه ،پشم ،ابریشم ، كنف، پلی استر، ویسكوز ،اكریلیك بامبو،پلی پروپیلن و انواع چیپس و ...)
همچنین پس از بحت و تبادل نظر در خصوص امكان سنجی تولید وتأمین این مواد اولیه در داخل كشور و لزوم حمایت فراگیر از تولید داخل و اتخاذ سیاست های برد-برد در این زمینه ، روشهای تعاملی مختلف مورد بررسی قرار گرفت و تجربیات انجمن صنایع نساجی در این خصوص مورد بازنگری قرار گرفت و بر روی كاهش تعرفه برخی از مواد اولیه نظیر ویسكوز كه تولید داخل ندارند (به تعرفه صفر)اتفاق نظر وجود داشت.
در ادامه جلسه آقای لباف در خصوص هزینه های مالی مربوط به تامین نقدینگی و نقش آن در افزایش قیمت تمام شده محصول نهایی مواردی را مطرح فرمودند و هزینه های مالی مذكور را در افزایش قیمت بسیار موثر دانستند.
آقای نیلفروش زاده در ادامه بحث، با ارائه مستنداتی هزینه مالیات بر ارزش افزوده را که باید معادل 9 درصد از مصرف کننده نهایی اخذ گردد و مابه التفاوت آن با نه درصد از خرید مواد اولیه از تامین کننده باشد را بدلیل ضعف دولت در اجرای صحیح و کامل این قانون و عدم توان اخذ مالیات از کل زنجیره تولید معادل تحمیل هزینه 5/11 درصدی به تولیدکننده قانونمند عنوان نمود و با تحلیل هزینه های مربوط به انرژی و مزد و سایر هزینه های سر بار عمده ترین بخش قیمت تمام شده را هزینه های خرید مواد اولیه و مالیات بر ارزش افزوده دانست .
دومین جلسه کارگروه قیمت تمام شده روز پنجشنبه مورخ 19/5/96 راس ساعت 10 صبح با حضور آقایان مهندس جمشید بصیری رئیس هیات مدیره انجمن و آقایان مهندس شهلایی، بادامچی ، دکتر عامری ونیلفروش زاده اعضای محترم هیأت مدیره انجمن صنایع نساجی تشکیل شد.
مهندس شهلایی با اشاره به مواردی از قبیل قوانین حاکم بر بازار کسب و کار و برخی هزینه های تحمیلی توسط دولت به تولید کنندگان داخلی و سایر فاکتورهای موثر بر قیمت تمام شده که در حیطه مدیریت کارفرمایان است کا هش قیمت تمام شده را نیازمند توجه به هر دو بخش دانست و با ارائه مصداق هایی در این خصوص به نارسایی های موجود اشاره نمود و تحلیل هایی را در خصوص تاثیر مستقیم سیاستگذاری های دولت در اصلاح و اجرای قوانین و نقش مستقیم آن بر کاهش قیمت تمام شده تولید داخل ارائه نمود.
مهندس شهلایی با اشاره به کنوانسیون بین المللی قرنطینه که به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز رسیده است بخش عمده ای از مشکلات موجود حوزه تأمین مواد اولیه پنبه برای واحدهای ریسندگی رابه عدم اجرای این قانون مرتبط دانست و پیشنهاد پیگیری جدی این موضوع را از طرف انجمن صنایع نساجی ایران ارائه نمود .مهندس شروین بادامچی نیز با اشاره به قانون مالیات بر ارزش افزوده و عدم اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده و مشکلات بسیاری از قبیل بعضا عدم پرداخت این مالیات توسط تامین کنندگان و مصرف کنندگان به موضوع وجود اجناس قاچاق در بازار و عدم پرداخت 9 درصد مالیات بر ارزش افزودهتوسطتامینکنندگانوعرضهکنندگانکالایقاچاق به اختلاف حداقل 9 درصدی بین کالای تولید داخل و اجناس قاچاق در بازار پرداخت و عدم اجرای کامل این قانون را نیز برای واحدهای تولید داخل مشکل ساز دانست و به فرار مالیاتی واحدهای مختلف و ترجیح جنس قاچاق و بدون شناسنامه به جنس قانونی تولید داخل اشاره نمود و یکی از مهمترین مشکلات را وجود واحدهای تولیدی با عملکرد غیر قانونی دانست که عملا هزینه های قیمت تمام شده آنها بسیار کمتر از واحدهایی با عملکرد قانونی است.
مهندس شهلایی نیز در ادامه این موضوع به تعاریف مالیات بر ارزش افزوده در قانون مذکور پرداخت و اخذ مالیات بر ارزش افزوده از کل زنجیره تولید و مصرف و همچنین اخذ این مالیات از کالای وارداتی بدلیل افزایش توان رقابتی تولید کنندگان تاکید کرد.
حسن نیلفروش زاده نیز در ادامه بحث با ارائه مصداق هایی از تاثیر فاکتورهای مختلف بر قیمت تمام شده به مشکلات ایجاد شده برای واحدهای تولیدی در خصوص عدم توان اخذ مالیات بر ارزش افزوده از مصرف کنندگان و تامین کنندگان اشاره نمود که عملا سبب شده هزینه های مذکور در افزایش قیمت تمام شده بیش از 9 درصد باشد.
نیلفروش زاده با اشاره به هزینه های تحمیلی به تولید کنندگان بدلیل عدم اجرای صحیح و کامل قانون توسط دولت به امتناع تامین کنندگان و بازار در اعمال خرید و فروش ها در دفاتر مالی و قانونی خود اشاره نمود که موجب شده تا کلیه هزینه های مذکور به تولیدکنندگان داخلی که قانونمند عمل می کنند تحمیل شود .
در ادامه این نشست مهندس بادامچی با اشاره به کم اطلاعی تولیدکنندگان نسبت به قوانین موضوعه مالیاتی بر مشکلات عدیده ای که این کم اطلاعی برای تولیدکنندگان در سالهای آتی به همراه خواهد داشت اشاره نمود و از انجمن صنایع نساجی خواست تا نسبت به افزایش سطح اطلاعات وآموزشهای مربوطه برای اعضا ی انجمن اقدام نماید.
مهندس شهلایی نیز با اشاره به لزوم اتحاد بیشتر اعضای انجمن و همگرایی بیشتر تولید کنندگان در اتفاق نظر بر اجرای قانون و اتخاذ تصمیم های یکپارچه در اعلام موضع نسبت به مسائل و مشکلات ایجاد شده برای واحدهای تولیدی از انجمن خواست تا بعنوان تشکل صنفی کارفرمایی این صنعت نسبت به این موضوع اتخاذ تصمیم نماید.
دکترمحمد علی عامری نیز با اشاره به قوانین و مقررات موجود و مقایسه تولید و صنعت در دهه های گذشته به عدم وجود توان اجرایی و تخصصی در صنعت و تولید کشور اشاره نمودو ظرفیت های لازم در اجرای کارشناسی و تخصصی قوانین موجود را بسیار ضعیف دانست و با اشاره به تشکیل فراکسیون حمایت از صنعت نساجی در مجلس شورای اسلامی ، ظرفیت قانونی ایجاد شده در مجلس را برای حل و فصل مشکلات صنعت نساجی قابل تامل و پیگیری دانست .
مهندس جمشید بصیری نیز در جمع بندی و جهت دهی موارد مطرح شده با اشاره به دستور جلسه و فاکتورهای موثر بر قیمت تمام شده به پیشنهاد ات عملی برای کاهش قیمت تمام شده و ارائه طریق در این خصوص اشاره نمود و از اعضای محترم خواست تا با اسناد و مدارک به تحلیل و توجیه راههای کاهش قیمت تمام شده بپردازند تا در مراجع قانونی امکان اثبات و پیگیری معقول وجود داشته باشد.
مهندس شهلایی با اشاره به موضوع پیگیری لایحه مالیات بر ارزش افزوده در مجلس شورای اسلامی و اشراف کامل نمایندگان بر موضوع مذکور و فشارهای وارده به تولید کنندگان، به لزوم تمرکز بیشتر انجمن صنایع نساجی ایران به این موضوع اشاره نمود و موفقیت های انجمن در خصوص ماده20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیررا مدیون تمرکز و پیگیری مجدانه و مدون انجمن و سایر تشکلها دانست .
در ادامه این نشست هزینه های موثر بر قیمت تمام شده کالای تولیدی اعم از هزینه های انرژی ، پرسنلی مواد اولیه ، هزینه های استهلاک مورد بحث و تبادل نظر و تحلیل مقایسه ای قرار گرفت و سرفصل هزینه های واحدهای برخی ازواحدهای عضو انجمن بعنوان مصداق های موضوعی مورد توجه اعضای محترم کمیته قرار گرفت که نتایج حاصله بیانگر این واقعیت است که بخش قابل ملاحظه ای از قیمت تمام شده را مواد اولیه مصرفی تشکیل می دهد که این رقم در بخش صنعت ریسندگی پنبه ای در حدود 70 در صد می باشد.
در ادامه این نشست به موضوع حمایتهای دولت ها در کشورهایی مانند ترکیه و ازبکستان اشاره شدو تعرفه های حمایتی در تامین مواد اولیه ، تامین انرژی و... مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد تا در فاکتورهای قیمت تمام شده واحد های داخلی موضوع مقایسه ای با کشورهایی نظیر ترکیه بعنوان کشور رقیب در صنعت نساجی نیز مد نظر قرار گیرد.
مهندس بصیری در جمع بندی مباحث مطرح شده در کارگروه و همچنین در جمع بندی نظرات و پیشنهادات مدیران و کارفرمایان صنایع نساجی به موضوع اخذ مالیات بر ارزش افزوده و تعرفه های گمرکی از مواد اولیه اشاره نمود و مهمترین مشکل واحدهای تولید داخل را در این موضوعات دانست و پس از آن موضوع برابری نرخ ارز و آزاد سازی نرخ ارز توسط آقای نیلفروش زاده مطرح شد که عدم اعمال نرخ تورم داخلی بر نرخ ارز در طول سالهای گذشته مشکلات بسیاری را برای رقابت با کالای خارجی ایجاد نموده است . نیلفروش زاده همچنین به موضوع بالا بودن نرخ تسهیلات بانکی برای تولید کنندگان داخلی اشاره نمود و هزینه های مالی و بانکی بانکها ی خارجی را بسیار ارزان تر و سهل تر از بانکهای داخلی دانست و این موضوع را یکی از دلایل کاهش قیمت تمام شده رقبای خارجی دانست .
ایشان با اشاره به تجربیات قبلی در خصوص نرخ ارز ، تغییرات نرخ ارز را نسخه موقتی و شوک مقطعی به بازار دانست . مهندس بصیری در ادامه بحث به نشست مشترک خود با جامعه اقتصاددانان اشاره نمود و موضوع اقتصاد و نسخه های علمی برای بهبود اوضاع اقتصادی را در شرایط فعلی بسیار مبهم و نامعلوم دانست و لذا از اعضای کارگروه خواست با تمرکز بر آنچه که امروز مشکل اصلی واحدهای تولیدی است و می توان روی آن به نتیجه مطلوب رسید موضوع را جمع بندی نمایند تا در کوتاه مدت امکان ادامه فعالیت و حیات واحد های تولیدی فراهم شود.
مهندس بصیری با اشاره به بالا بودن قیمت تمام شده واحدهای تولید داخل نسبت به رقبای خارجی و عدم امکان رقابت در بازار صادراتی در خصوص مشوق های صادراتی که در دهه هشتاد درحدود بیست درصد به صادرکنندگان پرداخت می شد از حاضرین اظهار نظر خواست و مهندس بادامچی و شهلایی در موافقت و مخالفت با این موضوع و تاثیر آن بر رقابتی شدن تولید داخل توضیحاتی را مطرح فرمودند.
دکتر عامری نیز در ادامه بحث به موضوع بهره های بانکی اشاره نمود و لزوم تاسیس بانک تخصصی برای صنعت را یاد آور شد و همچنین به موضوع پیشنهاد تخصیص تامین اجتماعی صنعتی و راه اندازی صندوق بیمه تامین اجتماعی برای بخش صنعت اشاره نمود و در خصوص موضوع مالیات پیشنهاد داد که مالیات بر ارزش افزوده بخش صنایع نساجی و پوشاک نسبت به سایر کالاها پایین تر باشد.
دکتر عامری ترکیه را تجربه موفقی برای صنایع نساجی و پوشاک دانست و پرداخت یارانه به کشاورز برای تولید انبوه پنبه را بزرگترین مشوق پنبه کاران ترک دانست و به لزوم حمایت بیشتر دولت از پنبه کاران داخلی با پرداخت یارانه نقدی تاکید کرد تا قیمت تمام شده مواد اولیه مصرفی بتواند به قیمت جهانی نزدیک شود.
دکتر عامری با اشاره به نقش اتوماسیون ، مدیریت و بهره وری عمده ترین موضوع موثر بر قیمت تمام شده را مواد اولیه مصرفی و هر آنچه موجب افزایش قیمت مواد اولیه شود از جمله عوارض و تعرفه ها و سایر موارد دانست .
در جمع بندی موارد مطرح شده در جلسه موضوع مواد اولیه ، ارزش افزوده و هزینه های مالی و بانکی جزو مهمترین فاکتورهای قیمت تمام شده در نظر گرفته شد که هر موضوعی که باعث افزایش این فاکتورها شود بطور مستقیم موجب افزایش قیمت تمام شده محصول نهایی و غیر رقابتی شدن آن می شود لذا در جمع بندی نهایی پیشنهاد شد که نسبت به کاهش تعرفه های گمرکی برای تامین مواد اولیه ، کاهش مالیات بر ارزش افزوده از رقم فعلی و یا اجرای صحیح و کامل این قانون برای کل زنجیره تولید و مصرف و همچنین نحوه حمایت در خصوص تسهیلات بانکی درصنایع نساجی بررسی و پیگیری بعمل آید تا قیمت تمام شده کالای تولیدی رقابت پذیر شود و با افزایش مشوق صادراتی و حمایت بیشتر از صادرات منجر به رونق بازار و افزایش سرمایه گذاری جدید در صنعت شود .

منبع :
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
متن نظر :
ارسال نظر
نظرات کاربران
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال