جویندگان کار

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۱۷

کار فرمایان محترمی که تمایل به همکاری با هریک از کارجویان با مشخصات ذیل دارند می توانند با دبیرخانه انجمن به شماره 26200196 تماس حاصل فرمایند.

میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال