بدینوسیله به استحضار می رساند یک هیأت تجاری از بخش بین المللی اتاق بازرگانی میلان (پروموس) به منظور دیدار و مذاکره با اعضا محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در روز دوشنبه 3 مهر ماه 1396 مطابق با 25 سپتامبر 2017 در تهران حضور خواهند یافت. شرکتهای حاضر در این هیأت در زمینه های غذایی ، تأسیسات صنعتی ، چوب و الوار ، لوازم چوب بری ، مبلمان و دکوراسیون داخلی، اتصالات هیدرولیک ، فولاد ، قطعات آلومینیومی، رنگهای صنعتی و ساختمانی، چاپ، پوشاک، لوازم خانگی، بازیافت، مدیریت آب و پسماند و ... فعالیت دارند. علاقه مندان به شرکت در جلسه بایستی حداکثر تا روز شنبه مورخ 1 مهر ماه 1396 فرم مربوطه را به شکل آنلاین و از طریق سایت اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به آدرس www.tccim.ir بخش هیأت های تجاری اتاق تهران تکمیل  و ارسال نمایند تا متعاقبا از آنها دعوت بعمل آید.

همچنین جزئیات اطلاعات شرکتهای حاضر در هیأت نیز در سایت اتاق تهران موجود می باشد.