برای دریافت متن دعوتنامه به فایل پیوستی مراجعه فرمائید.

تغییر مکان جلسه تبادل افکار

بدینوسیله به استحضار می رساند جلسه تبادل افکار با حضور سفیر عراق در ایران در تاریخ 96/06/21 و در آدرس جدید تشکیل می گردد.

مکان: تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی(فرصت) پلاک 175

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران- طبقه هشتم-سالن جلسات/ساعت 14-16

فایل های مرتبط