بدینوسیله به اطلاع می رساند طبق اعلام معاونت محترم بین الملل اتاق ایران ، در نظر است هیأتی تجاری به سرپرستی جناب آقای مهندس شافعی ریاست محترم اتاق ایران در فاصله زمانی 2 الی 6 مهر ماه سالجاری به کشور اسپانیا عزیمت نماید.

علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با معاونت بین الملل اتاق ایران تماش حاصل نموده و یا به تارنمای اتاق ایران ،بخش اطلاعیه ها و رویدادها مراجعه نمایند.