برگزاری اکسپو فوروم ایران و آلبانی

تعداد بازدید : 433
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۴/۲۸

احتراماً نامه معاونت محترم بین الملل اتاق ایران در خصوص برگزاری اکسپو فوروم ایران و آلبانی جهت استحضار و بهره برداری به پیوست تقدیم می گردد.

منبع :
ارسال کننده :
فایل های مرتبط