اطلاعات مربوط به مناقصات مربوط به سرمایه گذاری و احداث کارخانه نساجی و تأمین مواد اولیه شیمیایی (رنگ) کشور ترکمنستان

تعداد بازدید : 444
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۳/۳۰

متن کامل در فایل پیوستی در دسترس می باشد.

منبع :
ارسال کننده :
فایل های مرتبط