اتاق ایران در نظر دارد هیأت تجاری به سرپرستی ریاست محترم اتاق ایران جناب آقای مهندس شافعی از تاریخ 29 فروردین ماه لغایت 3 اردیبهشت ماه 1396 به دعوت اتاق بازرگانی ویتنام به آن کشور اعزام نماید.

علاقه مندان به حضور در این هیأت می توانند از طریق اطلاعاتی که در فایل های پیوست درج شده است، ثبت نام به عمل آورند.

فایل های مرتبط