بدینوسیله به اطلاع می رساند همایش تجاری سازمان شانگهای در چارچوب اکسپو 2017 با موضوع چشم انداز توسعه اقتصاد سبز در شهر آستانه-قزاقستان در تاریخ 17 خرداد ماه 1396 برگزار می گردد.

اطلاعات بیشتر در فایل پیوستی در دسترس است.

فایل های مرتبط