نقشه راه همکاری های مشترک صنعتی تجاری 5 ساله ج.ا.ایران و فدراسیون روسیه

نقشه راه همکاری های مشترک صنعتی تجاری 5 ساله ج.ا.ایران و فدراسیون روسیه

تعداد بازدید : 692
تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۲

متن کامل نقشه راه پیوست شده است.

لازم به ذکر است ردیفهای 52 و 58 از جدول پیوست مربوطبه صنعت نساجی است.

منبع :
ارسال کننده :
فایل های مرتبط