یادداشت تفاهم اجلاس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی کشورمان با فدراسیون روسیه - بخش صنعت و تجارت

تعداد بازدید : 637
تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۲۸

متن کامل یادداشت تفاهم پیوست شده است.

منبع :
ارسال کننده :
فایل های مرتبط