نحوه استفاده از خط اعتباری 10 میلیارد دلاری بانک همکاریهای بین المللی ژاپن (JBIC)

تعداد بازدید : 598
تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۲۸

تصویر نامه سازمان توسعه تجارت مورخ 95/10/14 در خصوص نحوه استفادهاز خط اعتباری 10 میلیارد دلاری بانک همکاریهای بین المللی ژاپن  (JBIC) پیوست شده است.

منبع :
ارسال کننده :
فایل های مرتبط