فراخوان سمینار مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (UCP600)

تعداد بازدید : 621
تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۹/۲۲

برای دریافت اطلاعات بیشتر به فایل پیوستی مراجعه فرمائید.

منبع :
ارسال کننده :
فایل های مرتبط