نشست تجاری ایران و ایتالیا با حضور اعضای هیأت تجاری معاون استانداری لمباردیا ایتالیا و سفیر این کشور- دوشنبه 24 آبانماه95

تعداد بازدید : 695
تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۸/۲۳

برای دریافت اطلاعات شرکتهای حاضر در این نشست و فرم ثبت نام به فایلهای پیوستی مراجعه فرمائید.

منبع :
ارسال کننده :
فایل های مرتبط