اتاق بازرگانی تهران در نظر دارد به دعوت اتاق های بازرگانی ایالات کرنتن و اشتایرمارک اتریش و نیز دفتر اقتصاد و صنعت ایالت باواریا آلمان یک هیأت اقتصادی -تجاری متشکل از بازرگانان و صاحبان صنایع ایرانی را به سرپرستی جناب آقای مهندس خوانساری ریاست محترم اتاق از تاریخ یکشنبه مورخ 30 آبان لغایت جمعه مورخ 5 آذر ماه سال جاری به کشورهای اتریش و آلمان اعزام نماید.

علاقه مندان می توانند در صورت تمایل به همراهی با این هیأت تجاری به وب سایت اتاق تهران به آدرس http://www.tccim.ir نسبت ثبت نام و اعلام حضور حداکثر تا پایان روز جمعه مورخ 7 آبان ماه 1395 اقدام نمایند.