بدینوسیله به استحضار می رساند اتاق بازرگانی تهران د نظر دارد با همکار دفتر صنعت و اقتصاد ایالت باواریا آلمان و با حضور هیأت تجاری تخصصی در زمینه ماشین آلات و تجهیزات صنعتی و بانکداری به سرپرستی سرکار خانم آیگنر وزیر امور اقتصادی، رسانه، انرژی و تکنولوژی این ایالت در تاریخ 14 شهریور ماه 1395 مطابق با 4 سپتامبر 2016 اقدام به برگزاری یک همایش تجاری نماید.

جزئیات زمینه فعالیت و لیست شرکتها از طریق بخش رخدادهای اقتصادی وب سایت اتاق تهران به آدرس http://www.tccim.ir در دسترس می باشد.

علاقمندان می توانند در صورت تمایل به شرکت در جلسه مذکور تا روز دوشنبه 8 شهریور 1395 فرم آنلاین را تکمیل و ارسال نمایند تا از آنها متعاقباً دعوت به عمل آید.

اصلاحیه:

زمان برگزاری این نشست از روز یکشنبه 14 شهریور 95 به روز دوشنبه 15 شهریور 95 تغییر یافت.