هزمان با سفر وزیر امور خارجه لیتوانی و هیأت تجاری همراه به ایران در نظر است نشستی با حضور این هیأت در روز یکشنبه 9 خرداد ساعت 9:15 صبح در طبقه هشتم اتاق ایران برگزار گردد.

علاقه مندان به حضور در این نشست می توانند فرم پیوستی را تکمیل و شماره فکس 88810524 ارسال نمایند.

لیست شرکتها نیز پیوست شده است.

فایل های مرتبط