ايران و سوئيس، با اميد روزهاي پربارتر، روي فرش قرمز تبادلات تجاري و فني

وی گفت: پیرو سفر اخیر عالیجناب یوهان اشنایدر آمان رئیس جمهور محترم سوئیس به ایران، وی به نمایندگی از انجمن صنایع نساجی ایران در جلسه ای با مدیر منطقه ای سوئیس گلوبال اینترپرایس (Switzerland Global Enterprise) در زمینه اعزام هیئتهای نساجی و برقراری ارتباطات بیشتر سازندگان ماشین آلات نساجی سوئیس با صنعتگران ایرانی برگزار نمود و پیشنهاد برنامه ریزی و اعزام هیات برای تعامل هرچه بیشتر سازندگان ماشین آلات و صنعت نساجی سوئیس با صنعت نساجی ایران را خواستار شد.

رئیسزاده، ضمن اشاره به برگزاری همایش (سمپوزیوم) سازندگان ماشینآلات نساجی سوئیس در هتل سیمرغ تهران با حمایت مستقیم سفارت محترم سوئیس در ایران و سفیر محترم سوئیس جناب جولیا هاس با هدف توسعه بازار (حتی در شرایط تحریم) و اهمیت بیشتر شرکتهای سوئیسی به ارائه خدمات پس از فروش به مشتریان ایرانی، به چهار پیشنهاد مطرح شده توسط خود در جلسه مشترک دبیرکل محترم انجم صنایع نساجی ایران با رئیس انجمن سازندگان ماشینآلات نساجی سوئیس در اردیبهشت ماه پرداخت:

1- برگزاری نشستهای دوسالانه در سوئیس و تهران که به انتقال آخرین دستاوردهای تکنولوژیکی و همچنین رفع نیازهای فنی اعضای انجمن صنایع نساجی ایران و آشنایی بیشتر و بهتر سازندگان ماشینآلات نساجی سوئیس با بازار ایران منتهی خواهد شد. البته، اکثر شرکتهای معتبر و مطرح سازنده ماشینآلات نساجی سوئیس در کشور ما دارای نمایندگیهای شناختهشده هستند که حضور دو سال یکبار مدیران اصلی این شرکتها در ایران، نوید بخش ارتباطات موثرتر و مستمر میان ایران و سوئیس و نظارت به درک عمیق تر مبحث خدمات پس از فروش در ایران خواهد بود.

2- برگزاری دورههای آموزشی و تخصصی برای متخصصین جوان و خلاق دومین موضوع مطرح شده توسط وی بود که با توجه به اینکه برخی از تکنسینهای تازه کار در حوزه صنعت نساجی با ضعف دانش فنی مواجه هستند و متأسفانه در اغلب موارد خروجی دانشگاهها مبتنی بر نیاز صنعت نیست به همین دلیل مقرر شد در قالب انعقاد تفاهمنامهای میان انجمن صنایع نساجی ایران و انجمن سازندگان ماشینآلات نساجی سوئیس، شاهد برنامه ریزی مشترک برای نیل به برپایی دورههای علمی کاربردی برای متخصصین و کارشناسان ایرانی در صورت حصول توافق نهایی طرفین باشیم.

3- اعزام هیئتهای تجاری سوئیسی برای حضور فعال در نمایشگاههای نساجی ایران سومین مورد پیشنهادی انجمن در راستای همکاری مشترک بود.

4- بهرهگیری از تجارب و تخصص شرکتهای سوئیسی در زمینه کمک به توسعه صادرات محصولات نساجی ایران نیز از جمله موارد پیشنهادی برای همکاریهای مشترک بود که مورد توجه قرار گرفت و با توجه به اینکه انجمن ماشینسازان سوئیس میتواند مکمل زنجیره ارزش انجمن صنایع نساجی ایران باشد؛ چرا که آنها طراح و سازنده ماشینآلات صنعتی هستند و ما (صنعتگران ایرانی)، تولیدکننده محصولات نهایی هستیم. در این ارتباط، انجمن صنایع نساجی ایران با حمایت از اعضا درصورت عقد تفاهم نامه مشترک همکاری با انجمن سازندگان ماشینآلات نساجی سوئیس می تواند در توسعه صادرات منسوجات تولید داخل، نقش موثرتری ایفا نماید. رئیسزاده ادامه داد: موارد فوق درصورت تصویب هیات مدیره طرفین و در قالب تفاهمنامهای میان انجمن صنایع نساجی ایران و انجمن سازندگان ماشینآلات نساجی سوئیس مورد بررسی قرار خواهند گرفت و امیدوارم به تدوین سند راهبردی مشترک مبتنی بر منافع دو طرف منجر شود. مشاور بینالملل انجمن صنایع نساجی ایران در پاسخ به این سوال که آیا پس از انعقاد تفاهمنامه مشترک، شاهد انتقال دانش فنی و عدم اتکای محض به فروش ماشینآلات سوئیسی خواهیم بود گفت: ‌‌سمپوزیوم ماشینسازان سوئیس در تهران برای نخستینبار و در دوره پساتحریم برگزار شد و شاید در گام نخست، بحث انتقال دانش فنی کمی عجولانه و زود بهنظر برسد و نیازمند گذشت زمان و تعامل بیشتر دو طرف باشد. وی افزود: شرکتهای بزرگ سوئیسی بهدلیل برخی از مسائل ایجاد شده توسط دولت آمریکا در مورد تحریم ایران و انتخابات پیش رو در آمریکا، ترجیح میدهند تا مهیا شدن بسترهای حضور فعال و گسترده در ایران، اندکی تأمل نمایند.