در پی بازدید و حضور جناب آقای مهندس نعمت زاده مقام عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مراسم افتتاحیه نمایشگاه اختصاصی جمهوری جمهوری اسلامی ایران در شهر کابل در اسفند ماه سال گذشته طی توافق با جناب آقای همایون رسا وزیر محترم تجارت و صنایع افغانستان مقرر گردید نمایشگاه خطوط تولیدی و صنایع کوچک جمهوری اسلامی ایران در سه ماهه اول سال 95 در شهر کابل برگزار گردد. در این راستا و با توجه به هماهنگی بعمل آمده با سازمان توسعه تجارت ایران مجوز برگزاری نمایشگاه صنعتی جمهوری اسلامی ایران در شهر کابل نیز برای تاریخ 22 لغایت 25 تیر ماه صادر گردیده است.

یکی از زمینه های برگزاری نمایشگاه مذکور صنعت نساجی می باشد. نحوه مشارکت در این نمایشگاه از طریق سازمان توسعه تجارت ایران قابل پیگیری است.