فراخوان نشست مشترک ایران و چین با موضوع همکاری تجاری دو کشور

طبق اطلاع واصله ازاتاق مشترک بازرگانی ایران و چین، هیدتی عالیرتبه از کشور چین به سرپرستی معاون محترم شهردار ایوو، نشستی مشترک با موضوع همکاریهای تجاری ایران و چین و خط آهن مستقیم بین دو کشور در ساعت 9:30 روز دوشنبه مورخ 20/02/95 در محل سالن کنفرانس طبقه ششم اتاق ایران برگزار خاهد شد.

علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر با اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین و با شماره 88306999 تماس حاصل نمایند.