برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اعزام هیأت خرید به کشور ترکیه و نحوه ثبت نام به فایل پیوستی مراجعه فرمائید.

فایل های مرتبط