به دنیال حضور هیأت تجاری اروگوئه در تهران در روز هفتم اردیبشهت ماه سالجاری، مذاکرات B2B در ساعت 14:30 همان روز در طبقه هشتم اتاق ایران برگزار می شود علاقه مندان به حضور در این نشست می توانند فرم درج شده در فایل پیوستی را تکمیل نموده و به شماره 88810524 فکس نمایند تا هماهنگیهای لازم صورت پذیرد.

زمینه های فعالیت شرکتهای اروگوئه ای در فایل پیوستی در دسترس می باشد.

فایل های مرتبط