اعضای محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران وایتالیا

با توجه به اتمام دوره یکساله کمیسیون های سه گانه اتاق ایران و ایتالیا و لزوم انتخابات هیئت رئیسه دراردیبهشت ماه 95 خواهشمند است در صورتیکه تا کنون عضو هیچ یک از کمیسیون های سه گانه گردشگری- تجارت، پولی بانکی و صنعت و معدن نشده اید آمادگی خود ار برای حضور در یکیا چند کمیسیون اتاق ایران و ایتالیا را به وسیله فکس اعلام نمائید.

مسلماً بعد از اعلام آمادگی انتظار حوضر فعال و مشارکت در جلسات ماهیانه این کمیسیون از سرکار/جنابعالی وجود دارد.

نام کمیسیون تاریخ انتخابات
کمیسیون گردشگری چهارشنبه 95/2/1
کمیسیون تجارت، پولی بانکی یکشنبه 95/2/5
کمیسیون صنایع دوشنبه 95/2/6

محل برگزاری: انجمن مدیران صنایع، خیابان مطهری ، روبروی میرعماد، پلاک 264 طبقه سوم

زمان:رأس ساعت 14