دومین نماشگاه تخصصی توانمندیهای صادراتی ایران در اوکراین - 15 الی 18 شهریور ماه 96

تعداد بازدید : 407
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۲/۳۱

اطلاعاعت بیشتر در خصوص این نمایشگاه در فایل پیوستی در دسترس می باشد.

منبع :
ارسال کننده :
فایل های مرتبط