فهرست نمایشگاههای سه ماهه دوم و سوم سال 2017 چین

تعداد بازدید : 528
تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۰

بدینوسیله به اطلاع می رساند  فهرست نمایشگاههای سه ماهه دوم و سوم سال 2017 کشور چین در سایت اختصاصی رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در کشور چین به نشانی اینترنتی china.tpo.ir و نیز بخش اطلاعیه های پایگاه اطلاعات تجارت خارجی این سازمان به نشانی www.tpo.ir درج شده است. 

منبع :
ارسال کننده :