تور بازدید از نمایشگاههای بین المللی تخصصی منسوجات صنعتی و نبافته و ماشین آلات و فرآوری منسوجات آلمان-19 الی 22 اردیبهشت 1396

تعداد بازدید : 388
تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۲

اطلاعات این نمایشگاهها و شرایط استفاده از تور ویژه بازدید از این دو نمایشگاه پیوست شده است.

خواهشمند است حداکثر تا 12 اسفند ماه نسبت به ثبت نام از طریق دبیرخانه انجمن اقدام نمائید.

منبع :
ارسال کننده :
فایل های مرتبط