برگزاری دوره های MBA و DBA توسط دانشگاه صنایع ایران

تعداد بازدید : 389
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۹/۲۵
با عنایت به مذاکرات انجام شده با دانشگاه صنایع و معادن ایران درخصوص برگزاری دوره های عالی مدیریتی به پیوست اطلاعات مربوطه جهت بهره برداری ارائه می گردد.
منبع :
ارسال کننده :
فایل های مرتبط