تسلیت به مهندس بصیری

تعداد بازدید : 191
تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۴/۱۲

جناب آقای کهندس جمشید بصیری

ریاست محترم هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران

احتراما درگذشت مادر همسر محترمه را خدمت حضرتعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و برای آنمرحومه رحمت و غفران الهی و برای بازماندگان صبر مسالت داریم

منبع :
ارسال کننده :